Startpagina

 

Filmclub voor Haarlem en omstreken

Onze club is helemaal vernieuwd. We hebben met elkaar  besloten in een meer intieme vorm door te gaan. We hebben het lidmaatschap van Nova en NH 63  per 1 jan 2014 opgezegd en richten ons helemaal op ons doel.
Het doel is om in een gezellige onderlinge sfeer veel van elkaar te leren door films van elkaar te bekijken en om de mogelijkheden die zich bij filmen voordoen in onze bijeenkomsten te behandelen. We denken aan geluid monteren, opslaan van films, knoppen van de camera's leren kennen, iets doen met films van  YouTube  enz. enz.

We komen wat minder vaak bij elkaar.

In de club zal het programma worden bepaald en dat zal heel flexibel zijn.

De club is nu met zomerreces, een tijd om weer mooie films te maken. Ze worden vaak nog mooier als je advies vraagt in de club.

Voor de data voor dit seizoen klik op de pagina: Programma 2014.

Gasten zijn altijd welkom. Nieuwe leden hoeven het 1e jaar geen contibutie te betalen.
Dus wat let u nog?

 

 

U vindt het adres van onze clubavonden  onder de knop:      Adres clubavonden